Østsia er studentenes naturlige møteplass i Kristiansand og for å kunne være dette trenger vi din hjelp. Huset drives av ett studentstyre og frivillige som er organisert i flere undergrupper med hver sine ansvarsområder. Som frivillig kan du for eksempel arbeide som trivselsvakt, artistvert, tekniker eller innenfor PR og markedsføring.

Du som frivillig får gratis inngang på alle arrangementer, internpriser, gratis kaffe og ikke minst det sosiale samholdet Østsia gir. Du kommer til å gjøre deg erfaringer med det å jobbe i team og møte mange forskjellige mennesker. Det er mange grunner til å bli frivillig på Østsia, men det sosiale samholdet er den viktigste.

Informasjon

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}